Object van de maand mei 2024

International Seed Federation 100 jaar

Dit jaar bestaat de ISF (International Seed Federation) 100 jaar en daaraan wordt aandacht besteed tijdens het World Seed Congres, dat eind mei 2024 wordt gehouden in Rotterdam.

In 1924 werd de FIS (Federation International du commerce des Semences) opgericht in Londen. De aanleiding was, dat men behoefte had aan (zelf)regulering van de handel in gras- en groentezaden, die over de hele wereld werden verhandeld over grote afstanden en er regelmatig malafide zaad in de handel kwam.
Binnen enkele jaren kwamen er internationale Handelsregels, met een arbitrage-systeem

In 1938 werd in Amsterdam ASSINSEL (Association Internationale des Sélectionneurs pour la Protection des Obtentions Végétales) opgericht, een internationale organisatie van Plantenveredelaars uit de particuliere sector, met het doel de (eigendoms)rechten van kwekers en veredelaars te beschermen.

Beide organisaties organiseerden sinds 1977 samen wereldcongressen, waar zaadhandelaren en veredelaars elkaar ontmoetten en gezamenlijk kwesties konden bespreken. 

Al snel werd het belang gezien van mondiale instellingen. De belangrijkste was de oprichting van de FAO (1945), die zag, dat zaden een belangrijk onderdeel zouden zijn in de strijd tegen de honger in de wereld. Publieke zaadprogramma’s werden onderdeel van de Groene Revolutie, die in veel landen tot particuliere investeringen leidde.

Het werk van ASSINSEL resulteerde in de oprichting van een nieuwe internationale organisatie, UPOV, om rechten te verlenen aan kwekers, wat veel grotere investeringen in de zaadsector mogelijk maakt. Door het positioneren van de zaadsector in deze internationale fora hebben FIS en ASSINSEL ook bijgedragen aan de professionalisering van de zaadsector zelf.

 Na de 2e Wereldoorlog werden in de zaadsector wetenschappelijke ontwikkelingen steeds belangrijker. Cel-, ontwikkelings- en moleculaire biologie vond zijn weg in de wereld van de plantenveredeling. Olie- en farmaceutische bedrijven, later ook agrochemische bedrijven, zagen de kansen van de biotechnologie en begonnen familiebedrijven (veredelingsbedrijven en zaadproducenten) over te nemen. Wetenschap en technologie zijn sindsdien de sector blijven bepalen. Daardoor ontstonden ook allerlei nieuwe vragen over bijv. bescherming van genetische hulpbronnen, nieuwe raseigenschappen en regels over GGO’s. Uiteindelijk leidde dat in 2000 tot de fusie van FIS en ASSINSEL tot de ISF.
De jaarlijkse congressen, afwisselend in Europa of elders in de wereld, worden druk bezocht.

In 100 jaar is de rol van ISF voortdurend veranderd. Daarbij wordt steeds meer samengewerkt met  de opkomende regionale en nationale organisaties wereldwijd. De komende periode zal extra aandacht uitgaan naar communicatie buiten de zaadsector zelf en samenwerking met partners in de waardeketen, maar ook met de samenleving als geheel.

De veredeling, productie en handel in zaden staat aan het begin van alle groene waardeketens en leveren een essentiële input voor boeren, handelaars, verwerkers, detailhandelaren en uiteindelijk consumenten.

Tijdens het ISF congres in Rotterdam wordt een jubileumboek gepresenteerd met interessante bijdragen uit de zaadsector over verleden, heden en toekomst. Daarbij is ook gebruik gemaakt van archiefstukken en fotomateriaal uit de collectie van Sow to Grow.

Badge voor FIS-congres in Venetië in 1964

Translate »