Educatie

Meer dan zaad alleen!
Interactief Museum Sow to Grow geeft inzicht in de veredeling van gewassen en de bijdrage daarvan op de wereldvoedselvoorziening en het welzijn van de mensheid.
Maar er is meer, meer dan zaad alleen!
Sow to Grow laat de jeugd via bijeenkomsten in het museum kennismaken met de basisaspecten van het veredelen en de mogelijkheden die de veredelingsfirma’s bieden voor werkgelegenheid en carrièreperspectieven.
Lesmateriaal is beschikbaar voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs, leerlingen van klas 3 en 4 van VMBO en MBO en de hoogste klassen van HAVO en VWO.
Verder wordt er een cursus “Kennismaking met plantenveredeling” gegeven voor werknemers van zaadbedrijven, toeleveranciers en geïnteresseerden. De cursus is praktijkgericht, maar ook aan de historische en maatschappelijke regionale betekenis, alsmede de technologische ontwikkeling van het vakgebied wordt veel aandacht besteed.
Voor meer informatie of opgeven voor de eerstvolgende cursus, mail dan naar: educatie@sowtogrow.nl

Kinderen, maar ook de leerkrachten en de volwassen cursisten zijn vol lof over de kwaliteit van het lesmateriaal en de vakkennis van de vrijwilligers.

Translate »