Inhoud cursus
Cursus: De wereld van plantenveredeling en zaden.

Sessie 1   Maatschappelijke relevantie.
1) Introductie, verwachtingen, programma, kennismaking
2) Belang plantenveredeling, uitgangsmateriaal, sociaal economische relevantie, biotechnologie|
a) Belang van planten, belang van plantenveredeling
b) Uitgangsmateriaal, Vermeerdering: vegetatief en generatief, Kwaliteit
c) Tijdlijn: historie plantenveredeling
d) Economische relevantie van de zaadsector: voor de wereld, Nederland, West-Friesland
e)  Biotechnologie: discussie nut en noodzaak GMO 

Sessie 2 Biodiversiteit en plantenveredeling 
Biodiversiteit en plantenveredeling
a) Biodiversiteit, centers of origin; domesticatie van gewassen \
b) Soorten en rassen, land- en streekrassen
c) Belang van diversiteit voor veredeling , verzamelen
d) Conserveren van biodiversiteit; in situ, in genenbanken
e) Internationale wet- en regelgeving
f) Productontwikkelingsproces in stappen
g) Markteisen en product-profielen: veredelingsdoelen

Sessie 3 Planten veredelen.
Planten veredelen: genetica, basisbegrippen en proces
a) Basis genetica (Simulatie overerving bloemkleur)
b) Bloembiologie en bestuiving  
c) Mannelijke steriliteit
d) Kruisingen in de praktijk
e) Intelen, ouderlijnen
f) F-1 hybride
g) Gebruikswaarde en marktintroductie

Sessie 4 Planten veredelen. 
Planten veredelen: resistentieveredeling, (bio)technologie en fenotypering
a) Weefselkweek en celbiologie
b) Mutatieveredeling
c) Resistentieveredeling
d) Biotechnologie: moleculaire merkers,sequencing, gene editing
e) Fenotypering

 

Sessie 5  Zaad produceren, schonen en behandelen. 
1
Zaad productie
a) Planning van zaadproductie
b) Zaadvaste rassen versus hybride rassen
c) Afwegingen bij de keuze ‘waar produceren’: kas, veld, klimaat…
d) Bestuiven, bestuivingsmethoden en zaadzetting
e) Mannelijke steriliteit en bloeisynchronisatie
f) Veldkeuringen en oogstschattingen
g) Oogsten, drogen en opslag

2 Zaadschoning en zaadbehandelingen
a) Schoningsprincipes; grootte, vorm, (soortelijk) gewicht, kleur
b) Schoningsapparatuur
c) Optische sorteertechnieken
d) Priming
e) Fytosanitaire behandelingen
f) Coating en pilleren

Sessie 6.  Zaad kwaliteit en wet- en regelgeving
1 Zaadkwaliteit
a) Aspecten van zaadkwaliteit: vocht, kieming, gezondheid, rasechtheid/-zuiverheid, etc.
b) Preventie en procescontrole

2 Wet- en regelgeving
a) Bescherming van telers en consumenten
b) Bescherming van veredelaars

3 Verpakken en distributie

4 Biologische zaden

5 Productie van jonge planten

Evaluatie van de cursus

 

Translate »