Educatie; één van de pijlers van Sow to Grow


Sow to Grow wil naast een interactief museum en experience ook een centrum van informatie en educatie zijn, namens en over de sector plantenveredeling en zaden.
Het educatieprogramma van Sow to Grow wordt verzorgd door enthousiaste vrijwilligers die een lange ervaring in de sector en/of in het onderwijs hebben.

Het programma heeft nu drie onderdelen:

1 Basisscholen
Sow to Grow heeft een leuk programma voor leerlingen van groep 7-8 van de basisscholen. Middels een speurtocht en praktische opdrachten in het laboratorium maken de leerlingen kennis met de wereld van planten en zaden.

Basis Onderwijs


2 Voortgezet onderwijs
Naast het programma voor de bassischolen is er ook een programma voor de hoogste klassen van diverse vormen van voortgezet onderwijs. Dit programma is geheel vernieuwd en opgebouwd uit modules die in overleg met de school verder ingevuld kunnen worden, zowel qua niveau als qua onderwerpen die aan de orde moeten komen. 

Voortgezet Onderwijs


3 Cursus “De wereld van plantenveredeling en zaden”.
Tenslotte organiseert Sow to Grow twee maal per jaar een cursus van 6 dagdelen, waarin alle aspecten en processen van planten veredelen en zaden produceren, verwerken en distribueren aan de orde komen. Deze cursus is met name gericht op medewerkers van veredelingsbedrijven en toeleveranciers die hun kennis willen verbreden.
Met name nieuwe medewerkers en medewerkers zonder ‘groene’ achtergrond maken hier gebruik van.
Bij voldoende belangstelling wordt er ook een Engelstalige versie van deze cursus gegeven. (Zie hiernaast)

Cursus ‘De wereld van plantenveredeling en zaden’

Meer informatie mail aan:   educatie@sowtogrow.nl

.

“The World of Plant Breeding and Seeds”

A course for employees of seed companies, suppliers and interested individuals.

The course provides insight into the entirety of processes, activities and technical developments in the field of plant breeding and seed production. The course also discusses the social significance of the sector and the important role of the Netherlands and the Seed Valley region.

 

Course ‘The World of Plantbreeding and Seeds.

More information mail to:   educatie@sowtogrow.nl

Translate »