Dinsdag 26 september bezochten 100 leerlingen van de Technasium afdeling het museum Sow to Grow in het kader van een project over het voorkomen van voedselverspilling.

Samen met de Garden en het Zuiderzee museum was een mooi programma opgezet.

Bij Sow to Grow werden de leerlingen in drie groepjes opgedeeld.

 

|

|

|

|

|

Wim van Kester gaf een inleiding over plantenveredeling en de bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Met name de rol van plantenveredeling voor SDG 12 over duurzame productie en consumptie werd met een aantal voorbeelden uitgelegd.

Bij Carola Laport gingen de leerlingen op het laboratorium echt aan het werk als veredelaar. Daarvoor waren door Syngenta bloeiende planten van Petunia, Begonia, Pelargonium en Cyclamen opgekweekt. Na een korte uitleg over bloembiologie, werd stuifmeel verzameld van een ‘vaderplant’ en werd een bloem van de moederplant bestoven en van een label met kruisingsgegevens voorzien.

Tenslotte gaf Gerard Meijerink een toelichting op het belang van plantenveredeling voor de groeiende wereldbevolking en de gevolgen van verstedelijking en klimaatverandering. Daarna konden de leerlingen via de interactieve spellen kennis maken met de 7 stappen van het veredelingsproces.
Voor Sow to Grow was dit programma en deze vorm en met zo veel leerlingen een ‘try-out’. Maar een vorm die goed bevallen is en die ook van de leerkrachten een positieve respons kreeg. Zo hebben we naast een programma voor basisscholen ook een leuk format voor middelbare scholen.
Gerard Meijerink, Foto’s Carola Laport
Translate »