Interactief Museum Sow to Grow breidt haar succesvolle educatieve programma uit met programma’s voor 3e en 4e klassen van het VMBO en voor HAVO-VWO. 
Het succes van de lesprogramma’s voor groepen 7 en 8 van de lagere scholen (500 leerlingen uit 20 scholen) heeft zaad- en plantenveredelaar Syngenta opnieuw doen besluiten om d.m.v. van een genereuze gift de programma’s gratis mogelijk te maken voor een grotere groep eerlingen.
Door deze op maat gemaakte programma’s leren jonge mensen het belang ontdekken van planten, de processen in de plantenveredeling en maken zij kennis met de vooraanstaande rol die Nederland speelt in deze sector. Het toenemende belang van duurzaamheid en de gevolgen daarvan voor onze voedselvoorziening, kan jonge mensen inspireren om een gerichte opleiding te gaan volgen in deze dynamische sector. Een opleiding die garant staat voor carrièrekansen en volop werkgelegenheid biedt op alle niveaus. 
De lesprogramma’s  wordten begeleid door vrijwilligers van Sow to Grow die hun sporen op bepaalde vlakken in het vakgebied verdiend hebben. Docenten kunnen, indien gewenst en na samenspraak met onze begeleiders, specifieke onderwerpen inbrengen om zo nog beter gewenste leerdoelen te bereiken.
Het museum geeft hiermee op interactieve wijze invulling aan haar doelstelling om bezoekers meer inzicht te geven in de wereld van de plantenveredeling; planten die bijdragen aan het verbeteren van de wereldvoedselsituatie en het welbevinden van mens en dier nu en in de toekomst.
Het museum is gevestigd in Enkhuizen, Westerstraat 111.
Voor informatie over de programma’s en inschrijving, kunt u gebruik maken van het mailadres: educatie@sowtogrow.nl

Translate »