De Experience

Sow to Grow’ heeft als boodschap dat plantenveredeling een significante bijdrage levert aan voldoende en gezond voedsel van de juiste kwaliteit op de juiste plaats tegen aanvaardbare prijzen nu en in de toekomst.
De sector wil hiermee uitdragen dat Nederland wereldleider is op het gebied van plantenveredeling en een grote bijdrage levert aan de wereldvoedselvoorziening en het welbevinden van mens en dier.
De aard en de inhoud van ‘Sow to Grow’ is gebaseerd op het zelf ontdekkend leren, ervaren en beleven. Daardoor sluit ‘Sow to Grow’ aan bij een breed publiek van uiteenlopende leeftijd en achtergrond en met belangstelling voor voedsel en planten. ‘Sow to Grow’ is een modern belevingsproject waarin de huidige ontwikkelingen en de toekomst centraal staan en het verleden vooral wordt gepresenteerd om begrip voor de sector en de toekomst te kweken. Jonge mensen moeten breed geïnspireerd worden om een toekomst in deze sector te kiezen.

Beleef de experience

Translate »