Privacy verklaring

Gegevens worden vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor het genoemde doel waarvoor u ze aan onze stichting heeft verstrekt. Sow to Grow werkt conform een privacyprotocol.

Ons privacybeleid

 – Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (bekend als AVG of GDPR). Handhaving van deze regels wordt in Nederland  uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Sow to Grow draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en kunnen wij garanderen dat ze alleen worden gebruikt om het doel te realiseren waarvoor ze zijn verstrekt. Na realisatie worden deze gegevens verwijderd.
Sow to Grow stelt uw gegevens niet ter beschikking aan derden. 
– Sow to Grow zal nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens. 
Namen en/of logo’s van donateurs worden alleen vermeld in uitingen als nieuwsbrieven of in het museum zelf en pas ná uitdrukkelijke toestemming van de donateur.
U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen, in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren of te laten verwijderen. Neemt u hiervoor emailcontact met ons op via:  info@sowtogrow.nl
– Sow to Grow doet haar uiterste best om te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in of op onze uitingen hiervoor goedkeuring hebben verleend. Indien u hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kunt u deze e-mailen naar:  info@sowtogrow.nl
– 
Sow to Grow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wij adviseren u om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018

Translate »