Sow to Grow FLASH 01, 15 April 2019

Beste begunstigers van Interactief Museum ‘Sow to Grow’.

Dit is de eerste uitgave van ons bulletin waarin we u op de hoogte willen houden van het wel en wee van ons museum.
Het is de bedoeling dat dit bulletin regelmatig verschijnt.

De tuinen.
De indeling van het voorplein wordt aangepast. Hierdoor ontstaat er een functionele representatieruimte voor Sow to Grow en wordt het terras van restaurant Onder de Wester afgebakend.
Op dit moment voeren violen met hun vele kleuren de boventoon, maar het zal niet lang meer duren dat de kool en de prei in bloei komen. Op deze manier wordt de relatie tussen de zaadveredeling en het eindproduct aanschouwelijk gemaakt.
De creativiteit en inspanningen van de tuinploeg zal een mooi en educatief geheel waarborgen, dat recht doet aan onze boodschap ‘Zaad Doet Leven’.

De Gouden Eeuw.
Ons museum speelt een belangrijke rol in de publiciteit rond de manifestatie ‘De Gouden Eeuw’ in Enkhuizen. Beginnende in het jaar 2019 zullen we inspelen op dit thema door middel van wisselende presentaties over o.a. vergeten groenten en ‘Groei en Bloei in de Gouden Eeuw’.
Zowel het oude als het nieuwe weeshuis zijn aangemerkt als icoon van de Gouden Eeuw en zullen vele bezoekers naar Enkhuizen trekken.
Wisselende exposities, demonstraties op het voorplein van de bereiding van vergeten groenten en de aanplanten hiervan in de Kloostertuin, zullen bezoekers zeker prikkelen om binnen te ervaren hoe al deze producten tot stand komen en verbeterd worden.
Met Enkhuizer restaurants is contact gezocht of we, met het thema ‘Vergeten Groenten’, elkaar kunnen versterken.

Het museum.
Het museum is binnenkort een jaar open. Gaandeweg is het besef ontstaan dat de beleving op een aantal punten verbeterd kan worden. De marketing commissie en een aantal vrijwilligers houden zich hiermee bezig en regelmatig zullen we verbeteringen doorvoeren.
De onderste ramen zullen binnenkort beplakt worden met gestileerde foto’s om een meer intieme sfeer te creëren. Ook zal het nogal steriele laboratorium aan twee zijden boven het tegelwerk beplakt worden met een passende illustratie en aan de wand boven de jassen zullen foto’s van laboratoriumsituaties, opgehangen worden met wisselende thema’s.
Verder zullen vrijwel alle ramen voorzien worden van UV werende folie, dit ter bescherming van de museale collectie.

Educatie.
Met dank aan sponsor Syngenta en de Gemeenten Enkhuizen en Stede Broec hebben we een interessant en goed bezocht educatieprogramma kunnen opzetten. Van dit programma, bestemd voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen, wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Tot de zomervakantie zijn er al 15 bezoeken genoteerd. De reacties van de scholieren en de leerkrachten, die ons al bezocht hebben, zijn zonder uitzondering zeer positief.
Er wordt gewerkt aan een programma voor leerlingen van de VMBO en HAVO-VWO met op iedere groep specifiek toegesneden thema’s.
Al 52 VMBO leerlingen hebben in het kader van de wereldvoedselproblematiek kunnen ruiken aan de leuke banen in de regio en aan onze experience.
Scholen die gebruik maken van het Plantum programma ‘Plantkracht’ worden uitgenodigd voor een aanvullend bezoek aan Sow to Grow.
In samenwerking met de Seniorenschool wordt voor het volwassenen onderwijs een cursus ‘Kennismaking met plantenveredeling en zaden’ opgezet. Een cursus van in totaal 12 uren, die naar verwachting in oktober zal beginnen.

Het Depot.
Eén van de laatste aanwinsten is een elektrische Planters Clock. Een curieus object dat aangeeft wanneer er gezaaid, geplant en geoogst moet worden.
Als uitzondering op de regel dat objecten gedoneerd moeten worden is deze klok aangeschaft via marktplaats.

In de zaal met de kas hangen vele emaille agentschapsborden. Als u meer weet over de achtergrond van de firma’s die genoemd zijn dan houdt de Werk Commissie zich aanbevolen dat te vernemen. In de beeldbank kunt u alle foto’s van de agentschap bordjes vinden. Ga naar www.zaadenkruid.nl en kies dan ‘De algemene museumcollectie’ en vul in het zoekveld ‘agent’ in. Reacties graag naar collectie@saetencruyt.nl

Goudleerbehang.
Op initiatief van de Gemeente Enkhuizen zijn er momenteel gesprekken gaande met de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed, het Rijksmuseum, de Universiteit van Amsterdam en nog een aantal deskundigen om dit behang te restaureren en al dan niet geheel of gedeeltelijk te herplaatsen.
We zullen u op de hoogte houden.

Relatiedag.
De uitnodiging voor de relatie dag op 13 april is inmiddels verstuurd. We verwachten veel aanmeldingen. Informatie over het wel en wee van ons museum.
Daarnaast zal schrijfster en wetenschapper Dr. Evelien Rozema een interessante lezing geven met als titel ‘Zaad, Plant en Gezondheid’.
Tijdens de informele borrel na afloop is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over ons boeiende vakgebied.

Vrijwilligers.
Het succes van ons museum, voornamelijk door het aantal groepsbezoeken, van scholen, vakgenoten en belangstellenden, trekt een zware wissel op ons bestand aan vrijwilligers. Dit jaar mochten we naast de scholen al 20 groepen ontvangen.
De Westfriese Struuntocht liet meer dan 500 bezoekers kennis maken met Sow to Grow.
Wij hebben dringend meer vrijwilligers nodig om ons museum open te laten zijn op de aangegeven openingstijden. Het is leuk en boeiend werk en de waardering van de bezoekers is de kers op de taart.
Denkt u dat het iets voor u is, of weet u iemand die geïnteresseerd is, laat het ons weten met een e-mail aan:   info@sowtogrow.nl

Einde bericht

Translate »