Lezing:
Het verbouwen van eetbare planten op Mars 
door Wieger Wamelink, ecoloog van de Wageningen Universiteit
In een serie van drie is dit de tweede lezing over een mogelijk toekomstige reis naar de planeet Mars. Omdat een Mars reiziger minimaal een halfjaar op die planeet moet verblijven en een jaar bezig is om heen en weer te reizen is het wenselijk om daar verse eetbare planten te verbouwen.
Wieger Wamelink is ecoloog verbonden aan de Universiteit Wageningen. Hij onderzoekt of het mogelijk is om op Mars en de Maan een compleet ecosysteem te maken met behulp van o.a. schimmels, bacteriën, mensenpoep, regenwormen en grond zoals die op Mars aanwezig is.
Maar kan dat wel? Is plantengroei mogelijk op de bodems van die hemellichamen? Om dat te onderzoeken werden verschillende experimenten opgezet met kunstmatige Mars- en maanbodems waarop zaden van verschillende groenten te kiemen werden gelegd en gevolgd in hun groei. Na drie groeiseizoenen is zijn team inmiddels in staat om groenten zoals tomaat, rucola, doperwten, rogge en aardappelen te telen, vooral door grond verbeter methoden. Of de oogst ook eetbaar is moest worden onderzocht. De bodems bevatten veel zware metalen en als die in het eten komen is dat een probleem voor de gezondheid van de mensen op Mars. Er zijn geen zware metalen gevonden die een probleem voor de gezondheid zouden kunnen betekenen. Daarna is er een ‘Mars maaltijd’ georganiseerd voor de mensen die het onderzoek hadden gesteund. Het onderzoek gaat zich nu meer richten op het opzetten van een duurzaam agrarisch ecosysteem, waarin alles wordt gerecycled inclusief menselijke uitwerpselen.
Hierin spelen wormen
, omdat ze dode plantenresten afbreken, een belangrijke rol. Daarnaast zullen bacteriën, schimmels en hommels nodig zijn om voor vele jaren voedsel te telen op Mars of de Maan. En natuurlijk niet de zaden vergeten.

     
De lezing wordt georganiseerd door de Stichting J.C. van der Meulen
Datum: vrijdag 11-01-2019, aanvang 20.00 uur.

De lezing wordt gehouden in Wijkcentrum ‘de Grote Waal’, Grote Beer 3 te Hoorn.

Entree € 3,50 voor niet donateurs.
Aanmelden bij:  Jaap Boers tel. 06 54 31 49 30 of Piet Vriend: p.h.vriend@quicknet.nl  

www.jcvandermeulen.org

Translate »