Wat is er te zien, doen en beleven.

Bij binnenkomst kom je in de Regentenkamer waar leuke items te koop zijn.  Nadat je de toegang geregeld hebt ontvang je een tablet met uitleg voor het gebruik bij de rondgang door het museum. Op die tablet staan een aantal korte filmpjes.
Daarna ga je naar de garderobe waar je gebruik kan maken van een kluisje.
Door de glazen deur kun je het depot inkijken. In dat depot liggen meer dan 10.000 objecten die wisselend in het museum een plaats krijgen.
Eventueel kun je, als het niet in gebruik is, de Regentessekamer bezoeken en het goudleer bewonderen.
Om verder te gaan ga je de trap op en ga je naar de eerste kamer links genaamd ‘De Wereld’.
In deze kamer laten we zien:
– hoe de ontwikkeling van de wereldbevolking is,
– hoe wilde planten verzameld worden,
– hoeveel rassen in een paar gewassen geregistreerd zijn op de Europese lijst
– waar veel gewassen oorspronkelijk vandaan komen,
– in grote lijnen de ontwikkelingen in de plantenveredeling van het oude Egypte tot DNA analyse.
In de volgende kamer worden de tablets actief, de zwarte nummers bij de objecten verwijzen naar de nummers op de tablet. Bekijk er een paar.
Op de drie schuine monitors kun je een nieuw slaras maken, in de volgende twee kamers zijn nog vier monitors die tot hetzelfde onderwerp horen. Een super leuke activiteit waarbij je goed de instructies moet lezen, je kunt het programma met een vinger bedienen.

In het midden staat een vitrine met een zadenatlas.
In de volgende kamer, aan de andere kant van de gang, staat een witte machine waarmee zaden op soortelijk gewicht gescheiden worden in vijf fracties. Iedere fractie heeft een ander kiemgedrag en dat is voor tuinders weer van belang om te weten op welke afstand men zaaien kan. In de stelling ernaast ligt een voorbeeld van het grootste zaad (30 KG) en in een schaaltje van heel klein zaad (dan 100.000 zaden per gram).
De blauwe ‘machine’; is een slangentrieur, eigenlijk geen machine want er zit geen draaiend onderdeel aan. Door de zwaarte- en middelpuntvliedende kracht worden zaden gescheiden in twee fracties die ook weer verschillend gedrag in kieming hebben.
De koperen trommel in de volgende kamer wordt gebruikt om zaden te pilleren. Hiermee kun je een laagje klei om een zaadje aanbrengen waardoor zaden met een machine gezaaid kunnen worden. Soms mengt men een klein beetje schimmelbestrijdingsmiddel door de klei om te voorkomen dat het kiemplantje door een schimmel aangetast wordt. In de stelling staan voorbeelden van zaden die op die manier behandeld zijn.
De machine met glazen kolom gebruikt men om zaden voor-te-kiemen. In de kolom wordt een waterige oplossing met hormonen gedaan waardoor de kieming op gang komt. De gezwollen zaden worden eruit gezeefd waarna men ze weer terug droogt. Als een tuinder deze zaden zaaid kiemen ze vrijwel alle snel en tegelijkertijd.

Als je in de gang aangekomen bent zie je de gipsmodellen aan de wand. Deze modellen zijn in de jaren 1943 t/m 1950 gemaakt op het Instituut voor Veredeling Tuinbouwgewassen (IVT) in Wageningen. Evenals de aquarellen aan de andere wand dienden zij als lesmateriaal en stonden aan de basis van de rassenregistratie.
Aan de linkerkant is een filmkamer. Boven de deur zit een klok die terugtelt naar 00:00 om aan te geven wanneer de film weer begint.
De film, van negen minuten, die hier vertoont wordt geeft een indruk van de positie van Nederland in wereld, iets waar wij heel trots op kunnen zijn.
Terug in de gang ga je naar links de expositieruimte in. Hier tonen we tijdelijke exposities.

Aan de gele wand hangen emaille borden van vroegere agenten die zaden leverden aan klanten in hun gebied
In het aansluitende kamertje staat een voorbeeld van een zaden-kast met lades waaruit de zaden voor verzending klaargemaakt werden.
Aan de wand hangt een grote foto van een zaadklaarmakerij. Bekijk deze foto goed en ga terug naar de gang en ga het kamertje links in. Je zult veel herkennen van de foto.  Hier kun je een zakje zaad inpakken, in een envelop doen en via de balie beneden, versturen naar een vriend of familielid.
In het laboratorium staat een model van een DNA molecuul van paprika waar je vijf genen kunt wijzigen en het resultaat van die wijziging op een scherm aan de wand kunt zien. Best wel een puzzel om een mooie-, rode-, glanzende-, zoete- resistente paprika te maken.
Op de tafel staat een gel-apparaat waarmee fingerprints gemaakt kunnen worden.
In de hoek staat een monitor waarmee je heel snel plantenveredeling kunt simuleren. Drie generaties in een kwartier is mogelijk.  Ook hier kun je het programma met een vinger bedienen. Pas op want het werkt verslavend.
Links zie je een object waarin je schaaltjes met kiemende zaden kunt sorteren; keimen alle zaadjes doe dan het schaaltje in de groene bak, ontbreekt een kiempje doe dan het schaaltje in de rode bak. Ben je klaar, druk dan op de knop op het scherm en kijk of je het goed gedaan hebt. Het lijkt eenvoudig …

In de zwarte kast zijn, in een glazen bak, zaden gezaaid waarvan, met een camera om de tien minuten een foto gemaakt wordt. Draai met een vinger op de cirkel links onder aan de voorkant en zie de foto’s op de achterwand als een soort film weergegeven worden.
In de hoek staat een ent-kast hierin worden stukjes van planten op een voedingsbodem ge-ent waardoor een snelle vermeerdering tot stand komt.
Op tafel ligt een memoriespel

Het is bijna onmogelijk om alles te beschrijven wat er te zien, te doen en te beleven is.
Je bent van harte welkom!

Klik op deze link voor:  Openingstijden.  

Translate »