Sow to Grow Relatiedag 8 oktober 2022


U bent gewend dat de jaarlijkse Sow to Grow Relatiedag vergezeld gaat van een aansprekend thema, afgestemd op de interesses van onze relaties. 

Dit jaar is het thema gekoppeld aan één van de actiepunten in de plannen van het bestuur en wel dat we als museum controversiële onderwerpen niet uit de weg gaan.

Gekozen is daarom voor een filmvoorstelling in De Drom, met als titel ‘WELL FED’, van filmmakers Hidde Boersma en Karsten van der Vreugd. De film is een documentaire over een zoektocht naar de voor- en nadelen van genetische modificatie en is zeer leerzaam. Kritische onderwerpen gaan de makers niet uit de weg en de film heeft een verrassend slot.

Veilig, gezond en duurzaam voedsel willen we allemaal, maar hoe kunnen we dit realiseren voor de snelgroeiende wereldbevolking?

 Translate »