Nog tot 31 maart 2019 te bezichtigen.
LET OP van 28 februari tot en met 8 maart is Sow to Grow gesloten wegens een verbouwing.

Welkom bij de presentatie: Zaaien een Kunst, The Art of Sowing

In deze tentoonstelling wordt De Zaaier belicht in diverse verschijningsvormen. Het is een klein gedeelte uit de unieke collectie van de Enkhuizer verzamelaar Gérard Urselmann.

Het vertrouwde beeld van de zaaiende boer op het ‘zaailand’ is al enige tijd verdwenen. Het symbool van de zaaier is echter nog zeer nadrukkelijk in onze cultuur aanwezig.

De rij van attributen waar de zaaier op staat afgebeeld is nagenoeg eindeloos. Denk bijvoorbeeld aan boeken, biermerken (gerst!), jeneverflessen, radio’s, klokken, vaandels, wandelmedailles, penningen, geld, prentbriefkaarten, postzegels, schilderijen (Van Gogh), grafische afbeeldingen, beelden enz.

En niet te vergeten de diverse zaadbedrijven die het symbool van de zaaier in hun beeldmerk voeren.

Op de campus van Wageningen University & Research staat een standbeeld van de zaaier. Het suggereert het zaaien van het zaad der kennis onder de studenten.

Een goede tip bij het bekijken van de collectie: let op de verschillende houdingen waarop de zaaier is afgebeeld. Er is maar één houding waarin je moeiteloos kunt zaaien, te weten” de rechterarm/hand met zaad zwaait van achter naar voren als ook het linkerbeen (dus niet rechterbeen) zich naar voren zet. Thuis even oefenen dus!

En nog een weetje- Het Engelse woord ‘broadcasting’ betekent ‘verspreiden’ – ‘breedwerpig zaaien’. Daaraan ontleent de BBC, de British Broadcasting Corporation dus haar naam. Zij verspreidt het woord over de wereld.

Het woord zaaien werd in de vroegste Nederlandse versie (van 1264) geschreven als “SAIEN”. Het is volgens de geleerden verwant met het oud Saksische woord “saian” en het oud Engeise “sawan”. Het stamwoord in nog oudere talen is SA of SE en is met weinig fantasie in veel moderne talen te plaatsen.

De zaaier is een teken van nieuw leven, symbool van een hoopvolle toekomst. Symbool ook waar de agrarische wereld en daarmee de voedselproductie en andere producten van de land-en tuinbouw hun bestaansrecht aan ontlenen. Maar anderzijds ook weer een beeld van een achterhaalde werkmethode, zeker in de westerse wereld.

Nog vandaag de dag is bij natuurvolken die sterke binding met “het hogere” aanwezig. Ter illustratie een 50 cm zwaar bronzen beeld van een zaaister, in New Delhi, werd door hotelpersoneel op Sumatra als een huisgodin beschouwd en als zodanig met alle passende egards behandeld

Ook in de Bijbel speelt de gelijkenis van de Zaaier een prominente rol. En daarmee ook een eindeloze gevarieerdheid in afbeeldingen die te maken hebben met deze gelijkenis. En deze lijn zet zich ook door in vele scholen die DE ZAAIER als logo voeren in woord en/of beeld.    

Translate »